Events Chirurgo pasiekimai ir bendradarbiavimas. Kaip suderinti? | 2024 06 07

2024 06 07
Šiaulių arena

LCHA: Santraukų teikimas

Reikalavimai straipsnių autoriams:

 • Tezės teikiamos lietuvių kalba.

 • Tezių pavadinimas rašomas didžiosiomis raidėmis.
  Po pavadinimo taškas nededamas.
  Šriftas – Times New Roman 12pt Bold, centrinis lygiavimas.

 • Toliau esantis tekstas pateikiamas 10pt šriftu, abipusiu lygiavimu.

 • Tezių autorių vardai ir pavardės rašomi pilni, naudojant lietuviškus rašmenis.

 • Pilnas įstaigos pavadinimas.

 • Tezių struktūra: 
  Įžanga
  Tikslas
  Metodai 
  Rezultatai
  Literatūros sąrašas

 • Teikiamų tezių tekstas neturi viršyti 6000 spaudos ženklų (įskaitant tarpus). Naudojamas Times New Roman šriftas. Tekste tarpai tarp eilučių vieno intervalo. Paraštės: viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje – 2 cm. Puslapių formatas – A4.

Straipsniai pateikiamias A4 formatu šios registracijos metu (Microsoft Word programa, *.doc formatu)